GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

www.socksplusplus.com.tr alan adlı internet sitesinin tüm hakları SENEM ERDAL SOCKSPLUSPLUS firmasına aittir. SOCKS++, www.socksplusplus.com.tr üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler veya iş bu Gizlilik Politikası ve Şartları ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Müşterilerimizin kendi rızası ile verdiği kişisel bilgiler, isim-soyisim, telefon numarası, e-posta adresi, adres, ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgileri içerir. www.socksplusplus.com.tr iş bu Gizlilik Politikası ve Şartları'nda aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, kişisel bilgilerden herhangi birini socksplusplus.com.tr'un işbirliği içinde olmadığı şirketler ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır. Bu durumlar;

  1. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;
  2. socksplusplus.com.tr'un kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve gerekliliklerin uygulamaya geçirilmesi;
  3. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
  4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi durumlarıdır.

www.socksplusplus.com.tr olarak, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. socksplusplus.com.tr'un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, socksplusplus.com.tr'a ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, socksplusplus.com.tr'un herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

www.socksplusplus.com.tr sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve socksplusplus.com.tr'da çıkabilecek sorunların hemen giderilebilmesi için, gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amaçlarıyla da kullanılabilir.

www.socksplusplus.com.tr üzerindeki çeşitli formların ve/veya anketlerin doldurulması veya anketlere katılım için kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad,firma bilgisi, telefon, posta veya e-posta adresleri gibi) iletmeleri gerekmektedir. Kullanıcılar tarafından socksplusplus.com.tr'a iletilen bilgiler, socksplusplus.com.tr'un kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler doğrultusunda belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, www.socksplusplus.com.tr veya socksplusplus.com.tr'un işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından ve/veya vasıtasıyla doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanılabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilinir. www.socksplusplus.com.tr tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya www.socksplusplus.com.tr üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, www.socksplusplus.com.tr ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, socksplusplus.com.tr'un kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, kullanıcının kimliği ifşa edilmemek kaydıyla çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için kullanılabilir.

www.socksplusplus.com.tr tarafından www.socksplusplus.com.tr dahilinde düzenlenen anketlere cevap veren kullanıcılardan elde edilen bilgiler, www.socksplusplus.com.tr veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiksel analiz yapmak veya veritabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilir.

www.socksplusplus.com.tr site dahilinde başka sitelere link verebilir. www.socksplusplus.com.tr link vasıtasıyla erişilen internet sitelerinin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

socksplusplus.com.tr, kullanıcılara ve kullanıcıların socksplusplus.com.tr'u kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını, çerez, kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Bu çerezler yada teknik iletişim dosyasları, bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımını kolaylaştırmak amacı ile uygulanır. Teknik iletişim dosyası, bir internet sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca, kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından, dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya kullanıcıların e-posta adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

socksplusplus.com.tr, iş bu Gizlilik Politikası ve Şartları hükümlerini, dilediği zaman socksplusplus.com.tr'da yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. socksplusplus.com.tr'un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası ve Şartları hükümleri, socksplusplus.com.tr'da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.