MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi, Maslak Mahallesi Bilim Sokak No: Sun Plaza Kat:13 34387 Maslak Sarıyer İstanbul adresinde bulunan Senem Erdal SOCKSPLUSPLUS’ne ait www.socksplusplus.com.tr alan adlı internet sitesine üye olarak ve/veya internet sitesini görüntüleyerek ve/veya internet sitenin avantajlarından faydalanarak bu sözleşmenin tamamını okuduğunu, tüm hükümleri anladığını ve onayladığını, burada yer alan hükümlere ilişkin hiçbir itirazı olmadığını beyan eden kullanıcı arasında elektronik ortamda düzenlenmiştir.


MADDE 1

İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır. 

MADDE 2
SATICI
Ünvan:Senem Erdal SOCKSPLUSPLUS
Adres:Maslak Mahallesi Bilim Sokak No:5 Sun Plaza Kat:13 34387 Maslak Sarıyer İstanbul

Telefon: 0212 367 46 10

Fax: 0212 366 58 02

E-posta: hey@socksplusplus.com


MADDE 3
ALICI
Tüm üyeler: Senem Erdal SOCKSPLUSPLUS. Firmasının e-ticaret mağazası  www.socksplusplus.com.tr'ya üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar. Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır.

MADDE 4
SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERI: 
Mal/Ürün veya Hizmetin; türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

MADDE 5
GENEL HÜKÜMLER 
5.1 - ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.  
 5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. 
5.3 - Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek işe, teslim edilecek kişi veya kurulusun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. 
5.4  SATICI , sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. 
5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimati için İş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olmasi ve satış bedelinin alıcının tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olmasi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayitlarinda iptal edilir İşe, SATICI ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmuş kabul edilir. 
5.6 - Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkişiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI kendİşi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 iş günü içinde SATICI ya göndermek zorundadir. Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir. 
 5.7 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez İşe, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değİştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasina kadar ertelenmesi haklarindan birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde alıcıya ait kredi karti fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabina iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girİşimde bulunur ve yapilan İşlem elektronik posta araciligi ile ALICIya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayi SATICI sorumlu tutulamaz. 
5.8 - ALICI ve/veya Alıcının teslimat yapılması İştediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin defolu veya bozuk olmasi durumunda, garanti şartları içinde gerekli iade veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler SATICIya, ALICI tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak 7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafindan karşılanır. Böyle bir durumda 7 günlük sürenin dolması halinde, ALICI teslim almış olduğu ürünü ilgili servİşine götürmek zorundadır. 
 5.9- İş bu sözleşme, alıcı tarafindan elektronik olarak onaylandıktan (üyelik gerçekleştirildikten sonra) sonra geçerlilik kazanır. 

MADDE 6 
CAYMA HAKKI:
Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendi işine veya gösterdigi adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI ya faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürünün SATICI’ ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedelinin Alıcının kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafindaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICIya aittir.


MADDE 7
YETKİLİ MAHKEME: 
İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI nın veya SATICI nın yerleşim yerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.